Blog

หอมกลิ่นกาแฟ

กว่าจะเป็นกาแฟหอมๆ ยามเช้า ต้องผ่านกระบวนการ ขั้นตอนไม่น้อย ผนวกระหว่าง ดิน น้ำ ไฟ เครื่อง คน กับ หอมกลิ่นกาแฟ 1

หอมกลิ่นกาแฟ1

หอมกลิ่นกาแฟ2

ความลับของไพ่

ไม่ได้มาชวนเล่นไพ่ แต่มาชวนดูความหมายของไพ่ หากจะเปรียบเทียบว่า ไพ่ สะท้อนสรรพสิ่งของธรรมชาติ ไพ่ คือ ปรัญชาของชีวิต ใครหลายคงหัวอมยิ้ม หลามตัด ดอกจิก หัวใจ หรือ โพธิ์ดำดีเอ่ย

ความลับของไพ่-1

ความลับของไพ่-2

ความลับของไพ่-3